Dni Farmerskie w Czeskim Cieszynie z naszym udziałem

Bydło mięsne, maszyny i ciągniki rolnicze, czeską młodzież oraz jej kierunki kształcenia można było zobaczyć 11 września w Koniakowie obok czeskiego Cieszyna na farmie Pana Gustawa Kotajnego. Pośród bogatej wystawy rolnictwa zaproszeni goście dyskutowali na tematy i problemy związane ze szkolnictwem zawodowym. Jak się okazuje kierunki kształcenia oraz proces edukacji uczniów to nie tylko nasz polski problem. W czasie trwających około czterech godzin wykładów próbowano znaleźć konsensus pomiędzy przemysłem a szkolnictwem. Ferma Koniaków specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego ras Angus i Highlander, którego mięso jest cenione na całym świecie. Nawiązaliśmy również kontakty z czeskimi szkołami rolniczymi -jak się okazuje-kształcącymi w prawie identycznych kierunkach. Być może kiedy skończy się czas Covid19 to przyjdzie czas na wymianę młodzieży. Czego sobie i uczniom obydwu krajów życzymy!